Kadry

Kierownik Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Marzena Jaworska-Freus

m.jaworska@kalmet.com.pl

tel. +48 32 230 78 97 – wewn. 207, 123