Informacje o Spółce

KALMET S.A.

z siedzibą w Gliwicach 44- 100

ul. Antonio Gaudiego 8

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS nr: 0000127449

NIP: 6311907509

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 3.362.600 PLN

Tel. +48 (32) 230 78 97

e-mail:[email protected]; web: www.kalmet.com.pl