W-Blech (typoszereg)

Okładzina sztywna z blachy profilowanej (W-blech) służy do wykonania opinki stropowej, która ma na celu ochronę oraz wzmocnienie wyrobisk korytarzowych wykonywanych w samodzielnej obudowie kotwiowej.

Okładzina ta ogranicza możliwość deformacji warstw skalnych i zapewnia ciągłość opinki z siatki zgrzewanej.

Okładzina sztywna z blachy profilowanej (W-blech) może być wykonana w wariancie zespolonym z siatką zgrzewaną. o różnych długościach i szerokościach (wg potrzeby zamawiającego). Dzięki zastosowaniu zespolenia okładziny sztywnej z blachy profilowanej oraz siatki zgrzewanej uproszczona została technologia zabudowy opinki stropu oraz zwiększono bezpieczeństwo przy jej zabudowie.
 

Okładzina profilowana Obudowa Długość Szerokość Grubość Średnica otworów
W-blech kotwiowa ≤ 4000 275 2 50 ; 70