Rozpora WRG

Rozpory WRG należą do grupy rozpór niesymetrycznych służących do stabilizacji odrzwi obudowy wykonanych z kształtowników V25 i V29.

Rozpory WRG cechują się uproszczonym montażem za pomocą śruby kabłąkowej i stosowane są w przy obudowach, gdzie wymagana jest niższa wartość współczynnika stabilizacji obudowy Wst.
 

Rozpora Kształtownik
obudowy
Zakres
rozstawów odrzwi
Typ wg pkt 2.1
PN-G-15000-7:1996
Sposób mocowania Rodzaj gwintu
WRG dla V25 L V25 300÷1000 Lekka Śruba kabłąkowa Tr20x4, M20
WRG dla V29 S V29 300÷1000 Średni Śruba kabłąkowa Ø18 Tr20x4, M20
Śruba kabłąkowa Ø22 Tr24x4, M24