Siatka okładzinowa zgrzewana łańcuchowa KŁSh-C ciężka

Siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowe KŁSh-C przeznaczone są do zabezpieczenia podziemnych wyrobisk korytarzowych zakładów górniczych przed obrywającymi się bryłami węgla, kamienia i innych kopalin, a także mogą być wykorzystywane w obudowie kotwiowo-podporowej, podporowo-kotwiowej, jako zabezpieczenia wyrobisk eksploatacyjnych i technologicznych oraz szybów.

Dzięki unikalnemu połączeniu kolejnych siatek w łańcuch za pomocą rygla siatki okładzinowe zgrzewane łańcuchowe KŁSh-C łączą w sobie wytrzymałość charakterystyczną dla siatek łańcuchowo-węzłowych z prostotą montażu i demontażu (nawet po silnym oddziaływaniu górotworu). Sitaki KŁSh-C doskonale sprawdzają się przy wykonywaniu wykładki mechanicznej z wykorzystaniem worków z worków wypełnionych spoiwem szybkowiążącym. Brak wystających haków minimalizuje możliwość wystąpienia uszkodzenia worków podczas zabudowy. Siatki KŁSh-C mogą być wykonane z różnych rodzajów i średnic prętów oraz różnych rozmiarach oczek i rozstawach odrzwi.

Siatka Kształtownik
obudowy
Zakres
rozstawów odrzwi
Typ wg pkt 2.1
PN-G-15050:1996
Rodzaj wg pkt 2.2
PN-G-15050:1996
Oczko
w1×w2
Średnica (Rodzaj pręta)
podłużnego / poprzecznego
KŁSh-C KS/KO-21, V21, V25, V29, V32, V34, V36, V44 400÷1000 L-łańcuchowa Ciężka 100×100
100×50
50×100
50×50
Ø7,0 (sw) / Ø5,0 (sw/gł)
Ø8,0 (gł) / Ø5,0 (gł)