Stojak cierny natychmiastpodporowy typu VALENT-SN

Stojaki cierne natychmistpodporowe typu VALENT-SN przeznaczone są do bezpośredniego lub pośredniego podpierania stropu jako obudowa indywidualna lub obudowa dodatkowa wzmacniająca.

Powyższe stojaki mogą służyć do:

  • wzmacniania odrzwi obudowy wyrobisk chodnikowych, jako stojaki prostej obudowy rozcinek ścianowych, jak również przy wzmacnianiu obudowy łukowej wyrobisk korytarzowych o wzmożonych naprężeniach i naciskach górotworu,
  • jako samodzielne stojaki podporowe w wyrobiskach zagrożonych wstrząsami górotworu,
  • jako element wzmacniający obudowę ostateczną innego typu,
  • do stosowania w ścianach zawałowych z obudową indywidualną,

Typoszereg stojaków ciernych natychmiastpodporowych typu VALENT-SN składa się z osiemnastu stojaków charakteryzujących się różną wysokością maksymalną i minimalną oraz posiadających różne wartości minimalnej podporności roboczej. Stojaki cierne natychmiastpodporowe typu VALENT-SN posiadają dwa warianty rdzennika: ze stałą i wymienną głowicą koronową.