Stopa podporowa tłoczona ciężka SPT-C

Stopy podporowe tłoczone SPT przeznaczone są do posadowienia łuków ociosowych, prostek lub spodników stojaków ciernych wykonanych z kształtowników korytkowych V25 , V29, V32, V34 lub V36. Stopy podporowe tłoczone występują w dwóch (SPT-L lekkiej) oraz (SPT-C ciężkiej) różniących się pomiędzy sobą grubością, powierzchnią oraz wielkościami kształtowników, do których są przeznaczone.

Dzięki wytłoczeniu na powierzchni stopy dwóch elementów stabilizujących tworzących gniazdo w stopach SPT możliwe jest prawidłowe posadowienie kształtowników korytkowych KO21, V25, V29, V32, V34 i V36.
 

Stopa Odmiana wg pkt 2.1
PN-G-15000-06:1988
Kształtownik
obudowy
Rodzaj wg pkt 2.2
PN-G-15000-06:1988
Grubość
[mm]
Powierzchnia
[cm2]
SPT-C SPT-36/44 V29, V32, V34, V36 10, 11, 12, 13, 14, 15 400÷600