Kalmet S.A.

44-100 Gliwice
ul. A. Gaudiego 8 e-mail [email protected]
www.kalmet.com.pl


tel .+48 32 230 78 97

 

 

 

Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 
KRS 0000127449, REGON 273296760, NIP 631-19-07-509 
Wartość kapitału zakładowego: 3 362 600,00 zł