Rozpory niesymetryczne z kątownika

Rozpory niesymetryczne z kątownika cechują się uproszczonym montażem za pomocą śruby kabłąkowej i stosowane są w przy obudowach, gdzie wymagana jest niższa wartość współczynnika stabilizacji obudowy Wst. Spółka KALMET posiada w ofercie następujące rozpory niesymetryczne z kątownika:
Rozpora WRG