Rozpory rurowe regulowane

Rozpory rurowe regulowane służą do stabilizacji odrzwi obudowy chodnikowej w sytuacjach, gdy istnieje konieczność zachowania zmiennego rozstawu odrzwi na prawym i lewym ociosie mp. (w przypadku wykonania wyrobisk na łukach, wykonania odgałęzień, rozwidleń, wykonania skrzyżowań. Spółka KALMET posiada w ofercie następujące rozpory rurowe regulowane:
Rozpora rurowa regulowana RSMreg
Rozpora rurowa regulowana do skrzyżowań RSMreg-X
Rozpora rurowa RSMreg-KS/KO
Rozpory rurowe regulowane dla RAG