Rury z połączeniem bolcowym

Rury stalowe z połączeniem bolcowym mają zastosowanie jako wzmocnienie warstw stropowych,
w przypadku wystąpienia opadu skał do wyrobiska górniczego. Spółka KALMET posiada w ofercie następujące rury z połączeniem bolcowym:
Rura stalowa 60,3x8 z połączeniem bolcowym